Advocatenkantoor Van Rossum


Wilhelminastraat 47 7811 JD Emmen
088-1770111 Klik om te bellen

Over Advocatenkantoor Van Rossum

Advocatenkantoor Van Rossum is hét noordelijke advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in:

• Insolventie • Financiering & zekerheden • Herstructurering

Insolventie
In de afgelopen jaren hebben wij meer dan 300 faillissementen en WSNP-zaken afgewikkeld. De specialisten van Van Rossum hebben door jarenlange ervaring en studie gedegen specifieke juridische kennis op het gebied van insolventierecht. Absolute meerwaarde is dat wij weten 'hoe een curator denkt', waardoor wij een bestuurder van een onderneming in zwaar weer of insolvente onderneming kunnen begeleiden en adviseren in samenwerking met de curator van die failliete onderneming.

Financiering & zekerheden
Bij het starten of uitbreiden van een onderneming is er veelal sprake van een financieringsbehoefte. Wij helpen u waar nodig zekerheden te vestigen en zorgen voor risicospreiding binnen de groep van ondernemingen, zodat de risico’s blijven waar u ze heeft willen nemen. Wij stellen hiervoor de benodigde stukken op en denken vooruit. Met onze kennis van de meest recente regelgeving en rechtspraak adviseren wij u bij het aangaan en beëindigen van een financiering en de mogelijk noodzakelijke uitwinning van zekerheden.

Herstructurering
Mocht u onverhoopt geconfronteerd worden met (dreigende) discontinuïteit, dan zijn wij er om uw onderneming, haar bestuurders en haar commissarissen terzijde te staan. Gericht op het voortbestaan van de onderneming, al dan niet door een sanering, alsmede om u te behoeden voor de valkuilen die in insolventiesituaties kunnen bestaan en die wij als geen ander kennen.

Wij zijn een partner die vooruit denkt en u begeleidt bij het nemen van cruciale beslissingen over het voortbestaan of beëindigen van uw onderneming. Een partner die onderhandelt met partijen als schuldeisers, banken of de belastingdienst. En een partner die u adviseert over uw positie als bestuurder of aandeelhouder in deze cruciale en onzekere fase.

Wij procederen bij verscheidene rechtelijke instanties op het gebied van:
insolventierecht (o.a. aanvragen faillissement, verweer tegen faillissementsaanvraag, bestuurdersaansprakelijkheid)
financiering en zekerheden (pandrechten, eigendomsvoorbehoud, borgstellingen)

Ons kantoor kenmerkt zich door laagdrempeligheid en korte lijnen. Kwaliteit en passie voor het vak staan bij ons hoog in het vaandel. Wij werken oplossingsgericht en voorzien onze klanten van praktisch toepasbare adviezen. Past dit bij u, neem dan contact met ons op 088-1770177.