Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Artikelen over advocatuur

Opzeggen huurovereenkomst bepaalde tijd.

Opzegging huurovereenkomst voor bepaalde tijd   Een huurovereenkomst voor woonruimte kan worden opgezegd door de huurder en de verhuurder. Het huurrecht stelt verschillende voorwaarden hieraan. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen opzegging door huurders of verhuurders, en tussen een huurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Mr. Annemarie ...

Lees meer >>

Op 30 november 2018

Hinder van de buren?

Hinder van de buren?   Het komt regelmatig voor dat buren hinder en overlast van elkaar ondervinden. Zij het door geluidshinder, stankoverlast of bijvoorbeeld door de uitbouw van de buren die uw daglicht ontneemt.  Tot op zekere hoogte moeten buren elkaars gedrag tolereren. Maar wanneer gaan de buren of het naastgelegen bedrijf over de schreef? En wat kan tegen overlast en hinder ...

Lees meer >>

Op 30 november 2018

Vernietiging van VvE-besluiten

Vernietiging van VvE-besluiten   De vergadering van een VvE is bevoegd tot het nemen van besluiten. Deze VvE-besluiten hebben invloed op de rechtspositie van één of meerdere eigenaars. VvE-besluiten kunnen onwenselijk zijn en zelfs tot schade leiden. De vraag komt dan ook vaak op of VvE-besluiten kunnen worden aangetast. Dit is mogelijk als die vernietigbaar zijn. ...

Lees meer >>

Op 30 november 2018

Mag een uitzendkracht/gedetacheerde werknemer in dienst treden van de inlener?

Peter Pijpelink   Uitzendkrachten hebben minder rechten dan vaste werknemers. Zo zal in de meeste uitzendovereenkomsten staan dat de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer (de uitzendkracht) en het uitzendbureau eindigt als de inlener (die de uitzendkracht inleent van het uitzendbureau) de opdracht beëindigt. Dit is een zogenaamd uitzendbeding. Dat beding zorgt ook ervoor dat de ...

Lees meer >>

Op 25 september 2018

Hoe duur is een rechtszaak? AMS Advocaten legt uit!

Helaas is in je recht staan vaak wat anders dan je recht krijgen. Dat komt omdat voor het behalen van je recht in veel gevallen de gang naar de rechter nodig is. Dat kan kostbaar zijn. Hoe kostbaar, en hoe groot het procesrisico is, is van tevoren niet altijd exact te bepalen, en dat schrikt met name particulieren vaak af. Toch kan een goede schatting gemaakt worden, vandaar dat advocaat ...

Lees meer >>

Op 21 september 2018