Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Artikelen

Het recht op een second opinion door een advocaat en het recht om zelf een advocaat te kiezen bij een rechtsbijstandverzekering

De meeste rechtsbijstandsverzekeraars die in Nederland actief zijn, bieden een “in natura-polis” aan. Rechtsbijstand door juristen in dienst van de verzekeraar Dat houdt in dat verzekerden bij een geschil worden bijgestaan door een jurist die in dienst is van de verzekeraar. U bent het niet eens met de jurist van de verzekeraar Deze jurist zal bij het innemen van de zaak de ...

Lees meer >>

Op 12 februari 2018

De aanzegregeling

  Peter Pijpelink  De aanzegregeling Op grond van artikel 7:668 BW moet een werkgever uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt een werknemer schriftelijk informeren: ·  over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst; en ·  bij voortzetting, over de voorwaarden waaronder ...

Lees meer >>

Op 30 januari 2018

Ontslag vereffenaar van een nalatenschap: hoe werkt het?

Als de vereffening van een nalatenschap niet, of niet op een juiste wijze wordt opgepakt door erfgenamen of een bij testament aangewezen executeur kan een (onafhankelijke) vereffenaar worden benoemd. Maar wat te doen als een vereffenaar zijn taak niet naar behoren uitvoert? Kan dan worden verzocht om ontslag? Advocaat Heleen Ceelen bespreekt de (on)mogelijkheden. Benoeming vereffenaar bij ...

Lees meer >>

Op 24 januari 2018

Ontslag op staande voet en toch vergoedingen voor de werknemer!

Door: Peter Pijpelink  Zowel onder het arbeidsrecht vóór het invoeren van de Wet Werk en Zekerheid als onder het huidige arbeidsrecht, heeft het ontslag op staande voet ernstige gevolgen voor de werknemer. Hij verliest door het ontslag zijn broodwinning en zal hoogstwaarschijnlijk door dat ontslag geen WW-uitkering krijgen. Ontslag is een uiterste middel Ontslag op staande ...

Lees meer >>

Op 11 januari 2018

Voortijdige beƫindiging cursus: volledig cursusgeld verschuldigd?

Een cursist die een cursusovereenkomst na drie maanden heeft opgezegd, wordt verplicht het volledige cursusgeld te betalen. Mag dat? Aansprakelijkheidsrecht advocaat Gea Flapper bespreekt een recent arrest van de Hoge Raad waarin deze vraag voor lag. Overeenkomst van opdracht met annuleringsbeding Een cursist heeft zich in augustus 2012 ingeschreven voor (het eerste jaar van) de dagopleiding Mbo ...

Lees meer >>

Op 29 november 2017