Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Artikelen

Voortijdige beƫindiging cursus: volledig cursusgeld verschuldigd?

Een cursist die een cursusovereenkomst na drie maanden heeft opgezegd, wordt verplicht het volledige cursusgeld te betalen. Mag dat? Aansprakelijkheidsrecht advocaat Gea Flapper bespreekt een recent arrest van de Hoge Raad waarin deze vraag voor lag. Overeenkomst van opdracht met annuleringsbeding Een cursist heeft zich in augustus 2012 ingeschreven voor (het eerste jaar van) de dagopleiding Mbo ...

Lees meer >>

Op 29 november 2017

Verjaart een vordering op een onderneming die na faillissement ophoudt te bestaan?

In een onlangs door de Hoge Raad gewezen arrest schiep zij duidelijkheid over de vraag of en zo ja wanneer, een rechtsvordering op een rechtspersoon die na faillissement en vereffening is opgehouden te bestaan, verjaart. En ook het stuitingsleerstuk komt aan de orde. Advocaat verbintenissenrecht Mariëlle de Wild van AMS Advocaten bespreekt de uitspraak en licht de uitkomst ervan toe. ...

Lees meer >>

Op 8 november 2017

Let op met aanstellen van distributeur in Belgiƫ

Het distributierecht in België kan herleid worden door deze drie wetten: De wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst. De wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdig beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessie van alleenverkoop. De wet van 19 december 2005 betreffende precontractuele informatie. Deze drie wetten zijn opgenomen in het wetboek ...

Lees meer >>

Op 1 november 2017

Nieuwe privacy regels: wanneer is aanstelling van een data protection officer (DPO) verplicht?

In 3 situaties, zo staat in artikel 37 van de Verordening: 1. De verwerking wordt verricht door een overheidsinstantie of overheidsorgaan. Gerechtelijke instanties zijn uitgezonderd; 2. Een verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker is hoofdzakelijk belast met verwerkingen die vanwege hun aard, hun omvang en/of hun doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal van ...

Lees meer >>

Op 1 november 2017

Is uw onderneming klaar voor de nieuwe privacy regels?

Per 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele EU. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor uw organisatie? Verwerkingen van persoonsgegevens hoeven niet meer te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens; Er is ...

Lees meer >>

Op 1 november 2017