Nieuwe regels voor webshops per juni 2014!

Hieronder worden de belangrijkste extra wettelijke verplichtingen voor webshops per juni 2014 geschetst:


Inzicht verschaffen in kostenstructuur

De webshop moet duidelijk het onderscheid tussen de prijs van het product (of dienst) en bijkomende verzendkosten aangeven. Ook andere kosten en het totaalbedrag moeten duidelijk aangegeven zijn. Worden aan de koper kosten in rekening gebracht voor een bepaalde betaalmethode, dan dient de koper voor het gebruik van de betaalmethode geïnformeerd te worden over de hoogte van de betaalkosten. De verkoper mag alleen die betaalkosten aan de koper in rekening brengen die hij zelf moet maken.

Verruiming van bedenktermijn

De consument heeft nu reeds een online aankoop van veel producten (en diensten) een bedenktermijn. Dit zogenaamde herroepingsrecht wordt verruimd van 7 naar 14 werkdagen. Een webwinkel wordt nu ook verplicht om voor dit herroepingsrecht een officieel modelformulier aan te bieden op zijn website. Dat modelformulier kan de koper gebruiken om het product te retourneren als hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

Vinkjes

Vinkjes op sites mogen niet meer vooraf ingevuld zijn. De koper moet expliciet ergens toestemming voor geven door actief het vinkje in te vullen.

Bestelknop

De koper moet er uitdrukkelijk mee akkoord gaan dat hij een betalingsverplichting jegens de verkoper heeft. In de meeste webshops wordt een bestelling geplaatst doordat de koper op de knop "Plaats bestelling" klikt, nu dient daar bijvoorbeeld vermeld te worden "Plaats bestelling met betalingsverplichting". Doet een webwinkel dit niet, dan kan de koper niet aan een aankoop worden gehouden.

Let op: deze regels gelden alleen voor consumentenkoop! Dit wil zeggen dat deze regels slechts gelden indien de ene partij een particuliere koper is en de andere partij een professionele verkoper.

Op February 5, 2014