Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Artikelen

Artikel afbeelding

Vloggen versus portretrecht: waar liggen de grenzen

Door de overlast van jongeren in de wijk Poelenburg in Zaandam is het vloggen weer eens goed op de kaart gezet. Los daarvan is het een enorme rage onder jongeren. Het kan voorkomen dat je als persoon ongevraagd onderdeel uit bent gaan maken van een vlog of een andere publicatie die vervolgens ‘viraal’ gaat. Kun je bezwaar maken tegen het ongevraagd opnemen van jouw ‘portret’ en waar liggen de grenzen bij het filmen daarvan? Advocaat Manita Hamberg, gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht, geeft aan hoe het zit.

Openbare ruimte is in beginsel vrij

In de meeste gevallen worden vlogs opgenomen op plekken die kunnen worden aangemerkt als 'openbare ruimte'. Het uitgangspunt is dat iemand die zich in de openbare ruimte bevindt, gefilmd mag worden. Wel zijn er daarbij natuurlijk grenzen te stellen.

Redelijk belang versus belangenafweging

Wanneer iemand veel nadeel ondervindt of zal gaan ondervinden van de vlog of publicatie, kan diegene bezwaar maken tegen de publicatie ervan. Er moet een zogeheten 'redelijk belang' zijn van de 'geportretteerde' die zich tegen de openbaarmaking verzet. Diegene die wil publiceren kan aan de andere kant aanspraak maken op vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM). Er dient daarom in alle gevallen een ‘belangenafweging’ plaats te vinden. In beginsel is er een redelijk belang bij het bezwaar als een portret voor een commercieel doel gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor een reclame.

Privacy belang en commercieel belang

Daarnaast zijn er nog twee te onderscheiden belangen: het ‘privacy belang’ (artikel 8 EVRM) en het ‘commercieel belang’. Als iemand bijvoorbeeld zelf steeds in de openbaarheid treedt zal diegene daardoor minder snel in zijn privé-sfeer geraakt worden. Intieme verfilmingen zijn daarentegen al vrij snel als inbreuk aan te merken. Ook als een portret in een smadelijke context wordt gebruikt maakt deze eveneens sneller een inbreuk op het privacy-belang van de geportretteerde. Van een commercieel belang is verder sprake als diegene zijn of haar portret had kunnen verzilveren en de publicatie afbreuk doet aan die zakelijke belangen. Het zijn veelal alleen de bekende(re) Nederlanders die op dit belang een beroep kunnen doen.

Blurren

Om een beroep te kunnen doen op het portretrecht moet het wel steeds gaan om een persoon wiens ‘portret’ duidelijk herkenbaar in de vlog op publicatie is opgenomen en niet bijvoorbeeld als voorbijganger op de achtergrond zichtbaar is. Om die reden worden gefilmde personen in vlogs dan ook ‘geblurd’ en zodoende onherkenbaar gemaakt om een discussie over eventuele portretrechten te voorkomen.

Op October 6, 2016


Auteur afbeelding
Over Manita Hamberg

Manita studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sinds 2007 werkzaam als advocaat in Amsterdam. Manita heeft de afgelopen jaren een brede ervaring opgedaan bij een middelgroot advocatenkantoor in Amsterdam en is sinds april 2014 verbonden aan AMS Advocaten. Manita adviseert, onderhandelt en procedeert op het gebied van het brede ondernemingsrecht, waaronder het contracten- en verbintenissenrecht, en op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht (IE), ICT recht, arbeidsrecht en incasso. Manita voltooide in december 2013 met succes de Grotius specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal contracteren en is tevens lid van de specialisatievereniging Distributie, Franchise en Agentuur (DFA) en de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM).

Ingediend door AMS Advocaten

Nachtwachtlaan 20, Amsterdam