Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Artikelen

Artikel afbeelding

Maritaal beslag op aandelen echtgenoot in BV: kan dat?

Het maritaal beslag is een bijzonder conservatoir beslag dat één van de echtgenoten kan leggen op goederen van de (ontbonden) huwelijksgemeenschap. In een recent kort geding tussen een echtpaar in scheiding lag de vraag voor of er maritaal beslag kan worden gelegd op aandelen van een echtgenoot in zijn onderneming. Advocaat Hidde Reitsma, gespecialiseerd in beslag- en executiegeschillen, bespreekt de uitspraak van de voorzieningenrechter.

Vordering tot opheffing beslag in kort geding

In deze zaak heeft de vrouw een echtscheiding aangevraagd. Lopende de procedure heeft zij beslag gelegd op de aandelen van haar man in zijn onderneming. De man vordert in kort geding opheffing van dit beslag. Er zouden al afspraken zijn gemaakt omtrent de verdeling van de aandelen. Ook is er geen sprake van gegronde vrees voor verduistering, één van de voorwaarde voor het leggen van (maritaal) beslag.

Rechter: Aandelen vallen in de huwelijksgemeenschap

Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter vallen de aandelen die de man houdt in zijn bedrijf, in de gemeenschap. De omstandigheid dat partijen al dan niet afspraken hebben gemaakt ten aanzien van verdeling/toedeling van deze aandelen maakt dit niet anders. De afspraken zijn overigens nog niet vastgelegd in een rechterlijke beschikking. Ook zou het nog wel een tijd kunnen gaan duren voordat tot een daadwerkelijke verdeling/toedeling van de aandelen wordt gekomen. Volgens de vrouw zijn de toekomstige ex-echtgenoten het nog niet eens over de verdeling.

Gegronde vrees voor verduistering?

Partijen zijn verder in discussie over de vraag of er sprake is van een gegronde vrees voor verduistering. De voorzieningenrechter overweegt dat er is sprake van een lopende echtscheidingsprocedure en de aandelen bevinden zich nu in handen van de man. Hij kan daarover vrij en zonder enige (statutaire) beperkingen beschikken en deze dus verkopen. De opbrengst kan buiten het zicht en de macht van de vrouw worden gehouden. Hierbij speelt nog een rol dat de man -volgens de vrouw- voornemens heeft zijn onderneming van de hand te doen en voornamelijk in het buitenland werkt. Al met al voldoende reden voor de rechter om vrees voor verduistering aan te nemen.

Maritaal beslag bijzonder conservatoir beslag

Het maritaal beslag is een bijzonder conservatoir beslag dat één van de echtgenoten, op grond van artikel 768 Rv, kan leggen op goederen van de (ontbonden) huwelijksgemeenschap, om te voorkomen dat de ander die goederen zal wegmaken. Alleen goederen die tot de gemeenschap behoren kunnen maritaal worden beslagen. Daarnaast moet sprake zijn van een gegronde vrees voor verduistering van die goederen.

Op October 6, 2016


Auteur afbeelding
Over Hidde Reitsma

Hidde Reitsma studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 2002 advocaat. Hij deed bij een middelgroot Amsterdams kantoor een brede ervaring op in de civiele procespraktijk, en specialiseerde zich later in het aansprakelijkheid- en ondernemingsrecht. Samen met zijn drie partners richtte hij in 2011 AMS Advocaten N.V. op. Hidde heeft een brede interesse en gaat uitdagingen niet uit de weg. Zijn praktijk is daar de weerslag van: Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het ondernemingsrecht en het insolventierecht en Hidde procedeert regelmatig bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. Verder behandelt hij ook zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid, beslag- en executierecht en onroerend goed en adviseert hij het over contractenrecht, algemene voorwaarden, bedrijfsovernames en (het aangaan en de ontvlechting van) samenwerkingsverbanden zoals VOF‘s en joint ventures. Daarnaast wordt Hidde door de rechtbank regelmatig benoemd als curator in faillissementen en als bewindvoerder in surseances van betaling. Hidde voltooide met goed gevolg de specialisatieopleiding Onderneming en aansprakelijkheid aan de Grotius Academie en in 2008 rondde hij cum laude de INSOLAD/Grotius-specialisatieopleinding Insolventierecht af. Hij is tevens lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) en haar internationale tak INSOL. E-mail Hidde op hr@amsadvocaten.nl of neem telefonisch contact met hem op via 020-3080315.

Ingediend door AMS Advocaten

Nachtwachtlaan 20, Amsterdam