Artikel afbeelding

Spelregels voor celebrity marketing op social media

Een Instagram-post van model Doutzen Kroes werd in strijd geacht met de Reclamecode Social Media. Er werd bij de Reclame Code Commissie (RCC) bezwaar gemaakt tegen een uiting van Kroes op haar persoonlijke Instagram post, waarbij niet duidelijk vermeld is dat het om een (betaalde) advertentie gaat. Op de foto is model Doutzen Kroes te zien terwijl zij op een trap zit in een ogenschijnlijk huiselijke omgeving. Onder de foto staat (voor zover relevant):

"When the kids are finally asleep and you need a glass of wine… Het leven is niet altijd zo picture perfect zoals we op social media laten zien :) Post jij ook eens de ongefilterde, alledaagse kant van jezelf?! #natureliswelzolekker”.

De RCC zegt het volgende over: In de uiting wordt Rivella niet direct genoemd, maar een deel van het publiek zal de tekst “Naturel is wel zo lekker” herkennen en begrijpen als aanprijzing voor Rivella. Voor wie de tekst niet kent, gaat de Commissie er van uit dat men na het klikken op de hashtag “#natureliswelzolekker” naar een pagina wordt geleid waaruit blijkt dat het om een aanprijzing van Rivella gaat. De RCC meent dat sprake van een directe dan wel indirecte aanprijzing van Rivella. In de onderhavige uiting is de betaalde samenwerking niet vermeld, noch is gebruik gemaakt van een toevoeging die duidelijk maakt dat sprake is van een betaalde samenwerking. De uiting is om die reden in strijd met artikel 3 sub a en b RSM.

Op November 1, 2017