Artikel afbeelding

Verbod om merkproducten via online platforms te verkopen gerechtvaardigd bij selectieve distributie

Op 4 oktober 2017 heeft de rechtbank Amsterdam vonnis gewezen in een geschil tussen Nike Nederland en haar Italiaanse selectieve distributeur, Action Sport. Sportkledingfabrikant Nike ontbond de overeenkomst met deze selectieve distributeur, omdat hij zich niet hield aan haar Selective Retailer Distribution Policy door het aanbieden van Nike sportschoen via Amazon, een ongeautoriseerde online retailer.

Alleen in het kader van selectieve distributie kan het een afnemer namelijk verboden worden om de producten verder via een webshop aan te bieden. Terecht, zo oordeelde de rechtbank: de voorwaarden zijn noodzakelijk om het merkimago in stand te houden. Het door Nike gehanteerde selectieve distributiesysteem is toelaatbaar onder artikel 101 lid 1 VWEU, omdat het gaat om luxe producten (sportschoenen en –kleding van een bekend merk ) en de door het selectieve distributiesysteem opgelegde beperkingen niet bezwaarlijker zijn dan voor een doeltreffende handhaving van de kwaliteitseisen noodzakelijk is.

Het toeval wil dat er bij het Europese Hof van Justitie net een zaak (Coty, C-230/16 (ECLI:EU:C:2017:603) in behandeling is over de vraag of in het kader van selectieve distributie verdere online verhandeling via webshops zoals eBay en Amazon verboden kan worden. De rechtbank wilde het oordeel van het HvJ niet afwachten, maar sloot zich alvast aan bij de conclusie van advocaat generaal N. Wahl in deze Coty zaak. Nu Action Sport in strijd met het selectieve distributiesysteem de producten van eiser ook via niet geautoriseerde webshops heeft aangeboden, heeft zij – volgens de rechtbank - in strijd met de overeenkomst gehandeld. De tekortkoming van Action Sport rechtvaardigt de ontbinding van de overeenkomst, volgens de rechtbank.

Met spanning wordt dus het oordeel van het HvJ afgewacht , aangezien dat grote gevolgen zal hebben voor de online handel in Europa en het selectieve distributie systeem.

Op November 1, 2017