Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Artikelen

Ontslag vereffenaar van een nalatenschap: hoe werkt het?

Als de vereffening van een nalatenschap niet, of niet op een juiste wijze wordt opgepakt door erfgenamen of een bij testament aangewezen executeur kan een (onafhankelijke) vereffenaar worden benoemd. Maar wat te doen als een vereffenaar zijn taak niet naar behoren uitvoert? Kan dan worden verzocht om ontslag? Advocaat Heleen Ceelen bespreekt de (on)mogelijkheden.

Benoeming vereffenaar bij nalatenschap

Er kunnen verschillende omstandigheden opkomen waardoor de afwikkeling van een nalatenschap niet op rolletjes verloopt. Er kan onenigheid bestaan tussen verschillende erfgenamen over de wijze van afwikkeling, of erfgenamen kunnen het oneens zijn met de manier waarop een bij testament aangewezen executeur-testamentair de vereffening invult. Benoeming van een onafhankelijke vereffenaar door de rechtbank kan een oplossing bieden.

Ontevredenheid over aanpak vereffening

Een rechtbank zal niet zomaar zal instemmen met een willekeurige vereffenaar. Veelal wordt (op voordracht van een verzoeker) een deskundige persoon aangesteld met een juridische achtergrond zoals een notaris, advocaat of een jurist. Steeds vaker vragen rechtbanken verzoekers zelf een geschikt persoon voor te dragen.

Ontevreden over vereffening?

Er zijn ook omstandigheden denkbaar waardoor betrokkenen niet tevreden zijn over de wijze van vereffening en een verzoek bij de rechtbank willen indienen tot ontslag en benoeming van een opvolgend vereffenaar. Een verzoek tot ontslag kan enkel worden gedaan door: een erfgenaam, een medevereffenaar, schuldeisers van de nalatenschap, het openbaar ministerie of de vereffenaar zelf. In aanloop naar, of tijdens het ontslagverzoek kan worden verzocht om schorsing van de vereffenaar als voorlopige voorziening.

Gewichtige redenen voor ontslag

Een ontslagverzoek wordt niet zomaar toegewezen. Uit rechtspraak blijkt dat een ontslag van een vereffenaar kan slechts worden verleend wanneer er sprake is van gewichtige redenen, bijvoorbeeld als een vereffenaar in ernstige mate tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, daartoe ongeschikt blijkt of als er sprake is van belangenverstrengeling.

Advocaat bij afwikkeling nalatenschap

Zoekt u bijstand in verband met de afwikkeling van een nalatenschap? Wilt u een (nieuwe) vereffenaar laten benoemen of bent op zoek naar te benoemen onafhankelijke vereffenaar neem dan gerust contact met ons op. Onze advocaten hebben veel ervaring met de afwikkeling van nalatenschappen en het bijstaan van vereffenaars, schuldeisers van een nalatenschap en erfgenamen.

Op January 24, 2018


Auteur afbeelding
Over Heleen Ceelen

Heleen Ceelen heeft Rechtsgeleerdheid, accent Privaatrecht en International Business Law gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Na een aantal maanden stage te hebben gelopen bij vooraanstaande advocatenkantoren in Amsterdam en Londen is zij sinds 2013 als advocaat werkzaam bij AMS Advocaten. Heleen heeft een brede interesse en is werkzaam op het gebied van het ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en incasso. Regelmatig wordt Heleen door de rechtbank Amsterdam aangesteld als curator in faillissementen. Ze is daarmee bij uitstek de advocaat om cliënten bij te staan in (dreigende) geschillen met curatoren en bestuurdersaansprakelijkheidskwesties. Heleen staat tevens met regelmaat crediteuren en derden bij in procedures tegen bestuurders.

Ingediend door AMS Advocaten

Nachtwachtlaan 20, Amsterdam