Artikel afbeelding

Handelsnaam en domeinnaam: wie is rechthebbende?

Het is vaststaande jurisprudentie dat het gebruik van een domeinnaam door een onderneming om zich tot het publiek te richten, tevens als gebruik van een handelsnaam wordt gezien tenzij uitsluitend sprake is van een internetadres.

Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de inschrijving van een handelsnaam bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel niet relevant is. Er bestaan geen formaliteiten voor het ontstaan van een

handelsnaam. Vereist is enkel dat een onderneming onder de handelsnaam naar buiten treedt. De rechtbank Midden Nederland heeft in een uitspraak van 20 september 2020 bevestigd dat het voor een domeinnaam evenmin relevant is te wiens naam die domeinnaam staat ingeschreven, als deze domeinnaam ook als handelsnaam wordt gebruikt. Het is niet van belang op wiens naam de domeinnaam bij SIDN.nl is ingeschreven, maatgevend is louter wie de aan de handelsnaam gekoppelde website met de identieke domeinnaam voert. Als met het gebruik van die domeinnaam de diensten van de onderneming bij het publiek worden gepromoot en als de contacten met de klanten vooral door middel van die website worden gevoerd, dan wordt de domeinnaam tevens als handelsnaam aangemerkt. De rechthebbende is dan degene die de domeinnaam en handelsnaam daadwerkelijk voert en niet degene die in het SIDN of KvK register staat ingeschreven.

Zie ook: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:3854

Meer weten: neem contact op met Annelies ten Hove, ath@tenhoveadvocatuur.com

Op November 4, 2020