Inbreuk IE rechten en EAN codes

Onlangs is een interessante zaak gewezen over het gebruik van EAN codes op internetplatformen. Waar ging het om? OmniChannel heeft van CapBrands het exclusieve recht gekregen om babyvoedings blenders onder de namen NutriBullet Baby en Baby Bullet in Nederland te importeren en te distribueren en deze te promoten via – onder meer – televisie en internet, met behulp van de door Capital Brands geproduceerde infomercials. Deze blenders zijn voorzien van een happy face. Die blenders worden door OmniChannel met een EAN code ook op Bol.com aangeboden.

OmniChannel constateert dat een haar onbekende verkoper op Bol.com met dezelfde EAN code ook een Baby Bullet blender aanbiedt met foto’s van de Baby Bullet. OmniChannel doet een proefaankoop maar ontvangt vervolgens een geheel ander product, voorzien van het merk Happy Baby, die ook is voorzien van een happy face. Deze verkoper wordt in kort geding gedagvaard.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag maakt er korte metten mee: verkoop van het concurrerende product Happy Baby maakt inbreuk op de IE rechten van CapBrands en is voorts een oneerlijke handelspraktijk aangezien daarbij dezelfde EAN code werd gebruikt waarmee het publiek is misleid. Het stakingsverbod wordt voor de gehele EU toegewezen.

Tip voor Merkhouders: voer regelmatig een check uit op internetplatformen of de EAN code, verbonden aan uw product, niet ten onrechte door derde verkopers wordt gebruikt voor geheel andere producten.

Op August 17, 2021