Artikel afbeelding

Niet tevreden over geleverd product of dienst?

In mijn praktijk merk ik dat het vaak misgaat om daar op de juiste wijze mee om te gaan. De term ontbinding wordt ten onrechte vaak verward met opzegging.

B-to-B situatie? In de meeste gevallen dient een ingebrekestelling te worden verzonden met verlening van een termijn waarbinnen alsnog nagekomen moet worden. Leidt dat niet tot het gewenste resultaat, dan kan daarna de overeenkomst eventueel worden ontbonden en schade worden gevorderd. Voorwaarde is tevens dat de tekortkoming voldoende gewicht heeft.

Let wel, als gevolg van de ontbinding dient het geleverde product of dienst te worden terug geleverd en dient de betaling te worden gestorneerd. De nog niet geleverde prestaties komen over en weer te vervallen. Ontbinding is niet altijd wenselijk, vooral bij een geleverde dienst die moeilijk waardeerbaar is. Gedeeltelijke ontbinding of het vorderen van nakoming kan dan soms een betere optie zijn. Schakel een gespecialiseerde advocaat in voordat tot ontbinding wordt overgegaan!

Consumenten situatie? Als het geleverde stuk gaat binnen 1 jaar na aankoop, dan heeft men sowieso recht op gratis reparatie of levering van een vervangend product. Als repareren of vervangen niet kan of de leverancier dit niet wil, moet hij de koopsom teruggeven. Er rust geen bewijslast op de consument tenzij de leverancier kan bewijzen dat het gebrek te wijten is aan de schuld van de consument.

Als het geleverde niet meer werkt na 1 jaar na levering, dan moet de consument het gebrek aantonen. De consument heeft recht op garantie in alle landen die onder de Europese richtlijn Koop en Garantie vallen. In Nederland wordt gekeken naar de verwachte levensduur van een product. De eigenschappen van het product bepalen hoelang men garantie mag verwachten. Bij de aankoop van een dure koelkast, mag u bijvoorbeeld worden verwacht dat deze langer dan een paar jaar meegaat. Wel moet de klacht binnen 2 maanden na ontdekking bij de verkoper worden gemeld.

Op February 29, 2024