De Wit Advocatuur


Postbus 55 4900 AB Oosterhout
06 22224274 Klik om te bellen

Over De Wit Advocatuur

Arbeidsrecht
De Wit Advocatuur richt zich met name op het arbeidsrecht, waarbij zowel bedrijven als particulieren terecht kunnen. Denk hierbij aan vragen rond een zieke werknemer, aan ontslag, aan inhoud van concurrentiebedingen, etc.

Een werknemer kan op voorhand advies vragen welke aspecten bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst van belang zijn en welke betekenis bijvoorbeeld een concurrentiebeding kan hebben.

Mediation
Daarnaast biedt De Wit Advocatuur mediation aan, zowel arbeidsmediation als zakelijke mediation (bijvoorbeeld samenwerkingsproblemen). Mediation is een prima manier om tot oplossingen te komen biten de rechter om. Het gaat sneller, kost minder en een oplossing kan verder gaan dan enkel het geschil.

Preventive Law
De Wit Advocatuur onderscheidt zich met name in de werkwijze door gebruik te maken van de uitgangspunten van Preventive Law. Dat wil zo veel zeggen, dat het kantoor zich met name richt op het voorkomen van problemen in plaats van het oplossen daarvan. 

Dat houdt in dat in een vroeg stadium al beoordeeld moet worden welke risico's er bestaan, met welke belangen rekening gehouden moet worden, wat op de langere termijn het effect gaat zijn. 

Het gaat dan niet alleen om een juridische invalshoek. Er wordt met name gekeken naar het belang van de klant. Dat kan wel eens verrassend anders zijn dan vanuit enkel een juridische invalshoek bezien.

Zo kan een ondernemer, maar ook een particulier ondersteund worden bij keuzes die gemaakt moeten worden.

Onderscheidend

De Wit Advocatuur is daarmee onderscheidend ten opzichte van andere advocaten. Niet enkel het juridische gelijk / belang wordt nagestreefd, maar het belang van de klant dat vaak verder gaat dan je "gelijk halen". 

Meer weten: kijk eens op www.dewitadvocatuur.nl en ik maak graag een afspraak met u.

Ondernemend in arbeidsrecht

De Wit Advocatuur in het kort

Soorten recht

Arbeidsrecht
Mediation

Lid van

Nederlandse Orde Van Advocaten
NMv - Nederlandse Mediatorsvereniging
Vereniging voor Arbeidsrecht

Certificeringen

Legal Mediation / Toolkit Company

Team

Onze locatie

De Wit Advocatuur


Postbus 55 4900 AB Oosterhout
06 22224274 Klik om te bellen