HR Legal


Prof C Eykmanstraat 13 7415 EK Deventer
+31 6 2501 3450 Klik om te bellen

Over HR Legal

HR Legal is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, privacyrecht, sociale verzekeringsrecht, ondernemingsrecht en huurrecht bedrijfsruimte. HR Legal staat vooral ondernemingen bij, maar daarnaast treden wij ook op voor werknemers. Onze aanpak kenmerkt zich door snelle en praktische oplossingen waarbij de belangen van cliënt steeds centraal staan.

Het arbeidsrecht is continu in beweging. Dit specialisme vraagt dan ook om actuele en brede kennis van zaken. Wij beschikken over de benodigde specialistische kennis en houden u graag op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het arbeidsrecht.
HR Legal richt zich met name op de volgende aandachtsgebieden:
• arbeidsovereenkomstenrecht, w.o. het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten w.o. concurrentiebeding en relatiebeding
• aanstelling en ontslag statutair directeur
• zzp en freelance contracten (overeenkomst van opdracht)
• begeleiding, herplaatsing en eventueel ontslag van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers
• individueel ontslag: ontbinding door kantonrechter maar ook procedures via UWV-werkbedrijf
• fusies en bedrijfsovername
• collectieve ontslagen en reorganisaties
• harmoniseren van arbeidsvoorwaarden
• overgang van onderneming
• collectieve arbeidsvoorwaarden (CAO, huisregels, personeelshandboek e.d.)
• medezeggenschapsrecht

Ook het huurrecht (bedrijfsruimte) vereist specialistische expertise. HR Legal behandelt grofweg vijf onderwerpen op het gebied van huurrecht regelmatig:
• de wettelijk voorgeschreven huurtermijnen
• de huuropzegging
• huurbescherming (ontruimingsbescherming)
• de huurprijs, huurprijswijziging en
• indeplaatsstelling.

In het huurrecht bedrijfsruimte wordt onderscheid gemaakt tussen twee categorieën bedrijfsruimten: detailhandelsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte. Voorbeelden van detailhandelsbedrijfsruimte zijn winkels, horecagelegenheden en ambachtsbedrijven.
Bij overige bedrijfsruimte kan gedacht worden aan kantoren, banken, groothandelsbedrijven en fabrieken. Naast de algemene bepalingen (artikelen 7:201 t/m 7:231 BW) gelden aparte regels voor beide soorten bedrijfsruimten. Die regels zijn bovendien dwingendrechtelijk van aard. Dat betekent dat slechts met toestemming van de rechter van deze bepalingen kan worden afgeweken.
Bij de huur en verhuur van detailhandelsbedrijfsruimte staat bescherming van de huurder voorop. Dit in tegenstelling tot de huur en verhuur van overige bedrijfsruimte waar (vrijwel) alles vrijelijk kan worden overeengekomen. Voor de overige bedrijfsruimte geldt slechts één artikel: 7:230A BW.

Foto's

HR Legal in het kort

Soorten recht

Aansprakelijkheidsrecht
Arbeidsrecht
Huurrecht
Letselschade
Ondernemingsrecht
Sociale verzekeringen
Verbintenissenrecht

Lid van

Vereniging voor Arbeidsrecht

Onze locatie

HR Legal


Prof C Eykmanstraat 13 7415 EK Deventer
+31 6 2501 3450 Klik om te bellen