Krim Advocaat & Mediator


Kick Smitweg 2 2031 VL Haarlem
0235737081 Klik om te bellen

Over Krim Advocaat & Mediator

Krim Advocataat & Mediator is een advocatenkantoor dat gevestigd is in Haarlem. Het kantoor wordt gedreven door mr. Assia Krim. Assia Krim heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam waar zij haar titel meester in de rechten heeft gehaald. Op 12 mei 1999 is zij in Amsterdam beëdigd als advocaat. Vanaf de beëdiging is Assia Krim als advocaat werkzaam in het personen-en familierecht en jeugdzaken. In 2008 is daar mediation aan toegevoegd. Assia Krim wordt regelmatig door de rechtbank in afstamming zaken benoemd tot bijzondere curator van de minderjarige.

Het kantoor is gespecialiseerd in het personen- en familierecht en jeugdrecht. Het personen- en familierecht omvat een groot gebied. Hieronder valt onder andere: echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap,omgang,opstellen ouderschapsplan, zorg-en contactregeling, wijziging van het gezamenlijk gezag, aanvragen van het gezamenlijk gezag, alimentatie voor het kind en voor een ex-partner, voornaamswijziging, boedelverdeling, afwikkeling huwelijkse voorwaarden, ontkenning van het vaderschap, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, vernietiging van de erkenning van een minderjarig kind, vervangende toestemming voor het erkennen van een minderjarig kind via de rechtbank, beëindiging van een samenleving, geschillen die voortvloeien uit het gezamenlijk (ouderlijk) gezag.

Als u en uw partner in goed overleg uit elkaar willen gaan kunt u samen naar een mediator. De mediator houdt de belangen van beide partijen goed in het oog en de belangen van eventuele minderjarige kinderen spelen hierbij eveneens een rol. Het voordeel van mediation is dat partijen de gevolgen van de echtscheiding/beëindiging van de relatie zelf in de hand hebben. Zij maken samen de afspraken onder leiding van de mediator. Het proces gaat in veel gevallen sneller dan indien er geprocedeerd moet worden. De uitkomst van een procedure is onzeker en kan voor de een of de ander onbevredigend zijn waardoor een hoger beroep niet uitgesloten is. Indien er gekozen wordt voor mediation kan de relatie/huwelijk en de daarmee samenhangende kwesties op een rustige en respectvolle manier worden afgehandeld. Assia Krim heeft haar eigen manier ontwikkeld in de mediation. Waar mediation gericht is op het zelf zoeken naar de oplossingen door de clienten en de mediator het proces bewaakt, is Assia Krim actief betrokken bij haar clienten en deelt zij in de mediation sessies haar jaren lange proceservaring als advocaat. Een succesvolle mediation eindigt in een vaststellingsovereenkomst en/of een ouderschapsplan die door beide partijen wordt ondertekend. De overeenkomst kan worden vastgelegd in een rechterlijke uitspraak.

Soorten recht

Familierecht
Jeugdrecht
Mediation

Onze locatie

Krim Advocaat & Mediator


Kick Smitweg 2 2031 VL Haarlem
0235737081 Klik om te bellen