Mr. Peter P. Klokkers


Bijlmerdreef 101 1102 DJ Amsterdam
0206940466 Klik om te bellen

Over Mr. Peter P. Klokkers

Het cliëntenbestand van RRV Advocaten bestaat uit particulieren en middelgrote- of kleine bedrijven. De werkterreinen van het kantoor sluit bij dit cliëntenbestand aan. De meeste rechtsterreinen, waarmee deze cliëntengroepen in aanraking komen worden door het kantoor bediend. Voor vragen op terreinen, waar de advocaten van het kantoor onvoldoende kennis hebben, bestaat voldoende contact met andere advocaten, teneinde deze zaken te kunnen verwijzen naar een advocaat, die op dat terrein wel deskundig is.
De diensten van Beydals met Klokkers Advocaten richten zich zowel op de advies – als op de procespraktijk.

Het kantoor hanteert algemene voorwaarden en werkt met een opdrachtformulier, waarin de gemaakte afspraken – onder meer over de te hanteren tarieven – vooraf worden vastgelegd. Er wordt in principe een uurtarief gehanteerd. De hoogte van dit tarief wordt jaarlijks aangepast. Afwijkende afspraken zijn mogelijk. Een dergelijk afwijkend tarief wordt vooraf afgesproken.

Het kantoor doet aan kwaliteitsbewaking en voldoet aan de normen (vastgelegd in de Regeling Vakbekwaamheid) van de Nederlandse Orde van Advocaten.
Het kantoor beschikt over een interne klachtregeling. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze is ingesteld en wordt in stand gehouden door de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken en de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf.

Wij stellen in onze dienstverlening de belangen van de cliënt centraal. Dit houdt in dat gestreefd wordt naar hoogwaardige juridische kwaliteit, maar ook met snelheid en efficiency en het in de hand houden van de kosten voor de cliënt. Daartoe wordt belang gehecht aan een goede communicatie met de cliënt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, zowel met betrekking tot de inhoud van de zaak als met betrekking tot de kosten.

Nadere informatie over de advocaten, hun werkterreinen kunt u krijgen door de link advocaten of contact aan te klikken.

Soorten recht

Aansprakelijkheidsrecht
Arbeidsrecht
Consumentenrecht
Huurrecht
Letselschade
Ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verkeersrecht

Onze locatie

Mr. Peter P. Klokkers


Bijlmerdreef 101 1102 DJ Amsterdam
0206940466 Klik om te bellen