STRAFRECHTADVOCATEN IN DE REGIO ARNHEM (026-3646630 voor gratis advies)


Tramstraat 25 6881 HB Velp
026-3646630 Klik om te bellen

Over STRAFRECHTADVOCATEN IN DE REGIO ARNHEM (026-3646630 voor gratis advies)

De overheid stelt regels op waaraan u zich als burger moet houden. Houdt u zich niet aan de regels, dan pleegt u een strafbaar feit. Het Openbaar Ministerie (OM) is verantwoordelijk voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Het OM kan iemand die een strafbaar feit pleegt voor de rechter brengen. Er zijn twee soorten strafbare feiten: overtredingen en misdrijven. Overtredingen zijn relatief lichte vergrijpen, misdrijven ernstiger delicten. Alle strafbare feiten staan in het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de Wet Economische Delicten en de Wegenverkeerswet. De Sector Strafrecht van de rechtbank behandelt de strafzaken die door het OM zijn voorgelegd. Ook behandelt de sector bezwaar- en verzoekschriften die verdachten of advocaten in strafzaken indienen.

Meer informatie

Sector Strafrecht rechtbank Arnhem
De Sector Strafrecht van de rechtbank Arnhem bestaat uit drie afdelingen (= units):
•zittingsunit;
•bureau Rechter-Commissaris;
•jeugdunit.
Bij de sector werken in totaal ongeveer 80 mensen, onder wie 15 rechters.

Zittingsunit
De Zittingsunit verzorgt de strafzittingen. De unit kent verschillende soorten zittingen:
•meervoudige strafkamer: zwaardere misdrijven, zoals moorden;
•politierechter: lichtere vergrijpen, zoals winkeldiefstallen;
•kinderrechter: strafbare feiten gepleegd door minderjarigen;
•meervoudige economische kamer/economische politierechter: milieu- en economische delicten, zoals illegale lozingen van afval;
•enkelvoudige/meervoudige raadkamer: zaken in hun aanloopfase, waarbij verdachten in voorlopige hechtenis zitten;
•enkelvoudige rekestenkamer: bezwaar- en verzoekschriften van verdachten en/of hun advocaten.
De meervoudige kamers bestaan uit drie rechters, die gezamenlijk tot een uitspraak komen. In alle andere gevallen is er één rechter die rechtspreekt. De rechters worden bijgestaan door een griffier. De meervoudige kamer doet in beginsel twee weken na de zitting uitspraak. Bij de andere zittingen volgt meestal meteen uitspraak. De rechter kan de verdachte vrijspreken of veroordelen. In het laatste geval kan hij een hoofdstraf (bv. gevangenisstraf), een bijkomende straf (bv. terbeschikkingstelling = tbs) of een maatregel (bv. schadevergoeding) opleggen. Ook kan hij de verdachte een voorwaardelijke straf opleggen. De straf wordt dan alleen uitgevoerd als de verdachte gedurende zijn proeftijd in herhaling vervalt. De verdachte die het niet eens is met de uitspraak kan binnen twee weken in hoger beroep gaan bij het gerechtshof in Arnhem. De meeste strafzittingen zijn vrij toegankelijk voor het publiek. Alleen de zittingen van de kinderrechter en de raadkamers zijn niet openbaar. De zittingen vinden plaats in het gerechtsgebouw van de rechtbank aan de Walburgstraat 2-4.

Bureau Rechter-Commissaris
Voordat zware zaken voor de strafrechter komen, is soms een diepgaand vooronderzoek nodig om bewijsmateriaal te verzamelen. Zo'n onderzoek wordt geleid door een rechter-commissaris (RC). De RC hoort de verdachten tijdens hun voorgeleiding en ook kan hij getuigen horen. Verder kan de RC speciale dwangmiddelen toepassen zoals het aftappen van telefoons en het verrichten van huiszoekingen. De RC is nooit dezelfde als de strafrechter.

Jeugdunit
Het jeugdstrafrecht is van toepassing op jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Anders dan het volwassenenstrafrecht kent het jeugdstrafrecht straffen en maatregelen. Voorbeeld van een straf is jeugddetentie. Voorbeeld van een maatregel is plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. De laatste maatregel is te vergelijken met de tbs in het volwassenenstrafrecht. Bij de Jeugdunit werken 3 kinderrechters. Behalve strafzaken doen zij ook civiele zaken. Zo beslissen ze onder andere over uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen. In het strafrecht is de kinderrechter zowel rechter-commissaris als zittingsrechter. Maar nooit vervult hij beide functies in dezelfde zaak.

Foto's

026-3646630

Soorten recht

Strafrecht

Onze locatie

STRAFRECHTADVOCATEN IN DE REGIO ARNHEM (026-3646630 voor gratis advies)


Tramstraat 25 6881 HB Velp
026-3646630 Klik om te bellen