Terug

Hoe kan ik het deurwaarderskantoor sommeren om mij een overzicht te geven van mijn schuld?

Jan

Op mijn loon wordt sinds enkele jaren beslag gelegd door een deurwaarderskantoor. Ik ben het overzicht kwijt hoe hoog mijn schuld is. Ik heb reeds enkele malen gevraagd om een overzicht en de restschuld. Tot op heden heb ik geen antwoord gekregen. Hoe kan ik het deurwaarderskantoor sommeren om mij dit overzicht te geven?

 

Is het gebruikelijk dat ook op het hele vakantiegeld beslag wordt gelegd?

 

Hoogachtend,


1 Antwoord

Antwoord van van Delft Legal

Het vakantiegeld valt onder het beslag.

 

Als de deurwaarder niet reageert, kunt u een klacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Zie de site van de deurwaardersvereniging: http://www.kbvg.nl/

 

Met vriendelijke groet,

 

Van Delft Advocaten N.V.,

W. van Leuveren