Terug

Is het mogelijk te trouwen met een buitenlandse partner zonder verblijfstitel?

Is het mogelijk te trouwen met een buitenlandse partner zonder verblijfstitel?


1 Antwoord

Antwoord van Gelijk Advocaten

In feite doet de verblijfstitel niet af aan de mogelijkheid om te trouwen. Als iemand niet legaal in Nederland is kan hij uitgezet worden. Dat is het grote gevaar met je tot de autoriteiten wenden.  De vreemdeling kan in vreemdelingenbewaring worden opgesloten om te voorkomen dat hij of zij zich aan de uitzetting onttrekt. 

De problemen liggen vaak ook bij de documenten die nodig zijn om te kunnen trouwen, er is o.a. een geldig legitimatiebewijs nodig. Iemand moet verder met gelegaliseerde documenten aantonen niet nog gehuwd te zijn en zijn identiteit moet vast staan. het huwelijk zorgt verder niet zonder meer voor een verblijfstitle.

 

Met vriendelijke groet,

 

mr. R.H.T. van Boxmeer