Terug

Is het op grond van ingrijpende wijziging mogelijk om een wijziging aan te vragen in de alimentatie?

W. de Klein

In 2005 ben ik officieel gescheiden van mijn vrouw en daar is ook een convenant opgesteld inzake de afhandeling. Daarbij is onder andere vermeld: "....de daarin genoemde bedragen en afspraken niet bij rechterlijke uitspraak kunnen worden gewijzigd op grond van wijziging van omstandigheden. Meer in het bijzonder geldt dat een inkomstenstijging van partijen nimmer zal leiden tot vermeerdering cq vermindering van alimentatie."

In die tijd was het echter nog allemaal goed met het inkomen maar dat is inmiddels gewijzgd. Sinds 2009 ben ik in de ww terecht gekomen en in 2010 ben ik als zelfstandige begonnen maar wel met een op ww nivo inkomen. De vastgestelde alimentatie is derhalve niet meer te betalen.

Is het op grond van deze grote ingrijpende wijziging mogelijk om een wijziging aan te vragen?


1 Antwoord

Antwoord van Advocatenkantoor Scholte

Geachte heer De Klein,

 

U kunt de rechtbank om vermindering c.q. nihilstelling (afhankelijk van uw draagkracht) verzoeken van de alimentatie.

Graag wil ik u hierbij helpen. Wilt u mij bellen voor een vrijblijvend gesprek?

 

Met vriendelijke groet,

Nico Scholte

Advocatenkantoor Scholte

tel: 055-5997815