Terug

Kan de advocaat dit maken?

WT

 

Een vriend van mij had een advocaat nodig voor een uitkerings fraudezaak waar hij door/met zijn ex-vriendin in is belandt. Bij mijn eigen advocaat had ik informatie ingewonnen maar zij doet dat soort zaken niet. Via via kwam ik bij een advocaat die vertelde dat soort zaken wel te doen. Ik met mijn vriend naar die man toe. Ik vertelde die man dat ik van mijn advocaat heb begrepen dat er niet enorm veel advocaten te vinden zijn die dat soort zaken doen. Hij had het dossier van mijn vriend snel doorgebladerd en legde ons uit wat de verwachtingen zijn. Mijn vriend gaat akkoord met de strategie. De advocaat heeft het dossier doorgenomen en beroep aangetekend. Daarna brengt hij € 2.500 in  rekening. Nu gaat de zaak voorkomen en zegt die advocaat dat hij geen strafzaken doet en dat mijn vriend maar iemand anders moet gaan zoeken??? Kan dit zomaar?  En is € 2.500 (zo een 10 werkuur) normaal voor een dossier doornemen en beroep aan tekenen? Zo nee, kan ik hier iets tegen doen?


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Geachte heer, mevrouw,

 

De advocaat dient van tevoren schriftelijk de afspraken, die hij met uw vriend over het honorarium heeft gemaakt, vast te leggen. In dit geval zou dit dienen te betekenen dat schriftelijk een honorarium van € 250,- per uur overeen is gekomen, hetgeen geen uitzonderlijk tarief betreft. De advocaat dient uw vriend er echter wel van tevoren op te wijzen dat hij, indien hij onder een bepaalde inkomensgrens zit, in aanmerking kan komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Hiervoor kan de advocaat een aanvraag indienen. Indien deze aanvraag wordt toegekend, dient er door uw vriend nog een bedrag aan eigen bijdrage te worden betaald. De overige kosten worden in dat geval door de Raad voor Rechtsbijstand uitbetaald aan de advocaat.

Voor meer informatie: www.rvr.org

 

Indien uw vriend is medegedeeld dat er niet veel advocaten zijn die gespecialiseerd zijn in uitkeringsfraudezaken, dien ik u helaas mede te delen dat dit niet juist is: de meeste strafrechtadvocaten hebben ook voldoende ervaring met uitkeringsfraudezaken.

 

Mocht uw vriend nog op zoek zijn naar een strafrechtadvocaat dan kan hij telefonisch contact opnemen met ons kantoor op 020-6760118. Wij zijn gespecialiseerd in strafrechtzaken (waaronder ook uitkeringsfraudezaken) en werken in het hele land.

 

Met vriendelijke groet,

 

P.S.A. Bovens

Bovens Prins Visser Advocaten