Terug

Kan de kinderalimentatie verminderd worden als ex gaat trouwen en gezamenlijk een hoger inkomen hoger heeft?

Kan de kinderalimentatie verminderd worden als je ex-vrouw gaat trouwen en een gezamenlijke inkomen hoger heeft dan ikzelf (ondertussen ook samenwonend)?


2 Antwoorden

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Wanneer een ex partner, bij wie de kinderen verblijven, gaat trouwen, wordt haar nieuwe partner eveneens wettelijk verplicht een bijdrage te leveren in de kosten van de opvoeding en verzorging. Deze kosten hoeven dus niet langer te worden verdeeld over alleen de ouders, maar nu ook over de stiefouder. Afhankelijk van diens inkomen kan dit leiden tot een verlaging van de alimentatie. Wanneer de alimentatieplichtige gaat samenwonen, of trouwen, dan heeft dat indirect invloed. Wanneer de nieuwe partner eigen inkomen heeft waarmee in het bestaan kan worden voorzien, kan hij of zij de helft van de woonlasten voldoen. Dit heeft tot gevolg dat de alimentatieplichtige minder lasten heeft en dus meer ruimte voor alimentatiebetaling.


Antwoord van Winnips & Schütz Advocaten

Ik kan nog aan de reactie van A-Firm Advocatuur toevoegen dat wanneer de nieuwe partner een veel hoger inkomen heeft dan de ex-partner, deze ex-partner minder dan de helft aan woonlasten aan zichzelf kan toerekenen in een alimentatieberekening, waardoor de draagkracht van de ex-partner om bij te dragen in het onderhoud van de kinderen stijgt. De wijze waarop hiermee wordt omgegaan kan overigens per Rechtbank verschillen. Deze benadering sluit wel het meest aan bij de realiteit, namelijk dat degene met het veruit hoogste inkomen meestal ook het grootste deel van de kosten van de huishouding en woonlasten voldoet.

 

Met vriendelijke groet,

 

R.A. Schütz