Terug

Kan mijn ex zo maar de kinderalimentatie stoppen?

Goedemiddag,

 

Vanmiddag heb ik een brief ontvangen van de Advocaat van mijn ex. Daarin eist hij dat de kinderalimentatie per direct word gestopt, omdat, volgens hem, de zoon bij hem woont en de dochter bij mij. Gezien ik niet of nauwelijks inkomen heb maar volgens hem wel ben getrouwd is mijn nieuwe man volgens zijn Advocaat verplicht alle kosten van mijn kind ook te dragen. Klopt dit???

Nog een vraag: de kinderalimentatie is vastgesteld in de couvenant. Is mijn ex man verplicht zich ook aan de jaarlijkse indexering te houden???

 

Met vriendelijke groeten


1 Antwoord

Antwoord van Mediation & Advocatenpraktijk Den Hollander

Uw nieuwe echtgenoot is volgens de wet wel onderhoudsplichtig voor het kind dat bij u en uw nieuwe man woont. Echter, uw ex-man blijft, net als uzelf, ook onderhoudsplichtig. Of uw ex-man in dit geval nog moet bijdragen, hangt af van het inkomen van uzelf, uw huidige man en uw ex-man: de kosten van dit kind dienen immers naar rato (verhouding) van ieders inkomen te worden betaald. Vervolgens moet nog berekend worden wat de financiële draagkracht van alle partijen is.

Over kinderalimentie dient volgens de wet jaarlijks de indexering te worden betaald. Deze percentages worden per jaar vastgesteld. Als het goed is, is hierover ook een passage opgenomen in het convenant.

 

Rotterdam, 25 maart 2008

mw mr P.A. den Hollander

010-2092060