Terug

Mijn ex komt de afspraken uit het convenant niet na. Hoe krijg ik hem zover toch de kinderalimentatie te betalen?

C. van de Wouw

.Eind 2010 zijn mijn partner en ik (na 24 jaar samenwonen) uit elkaar gegaan. Onze advocaten hebben toen voor ons een convenant opgesteld, waarin o.a. staat hoeveel de kinderalimentatie bedraagt die mijn ex voor onze 2 kinderen zou moeten voldoen. Mijn ex komt enkele afspraken niet na. De kinderalimentatie betaalde hij ook al steeds 1 maand later i.p.v. vooraf en nu, na 1,5 jaar is hij gestopt met betalen.

Mijn advocaat gaf mij destijds de tip om bij het LIBO aan te kloppen indien mijn ex niet zou betalen, maar die kunnen niets voor mij betekenen. Het convenant is nl. niet bekrachtigd door een rechter en dat ik voor het LIBO een voorwaarde. Het opstellen van het convenant heeft mij al handen vol geld gekost en wat heb ik er nu aan? Hoe kan ik mijn ex zover krijgen dat hij wel zijn verplichtingen nakomt. Ik kan met mijn salaris net rondkomen met de alimentatie erbij. Zonder alimentatie moet ik mijn kinderen (11 en 16) een hoop dingen ontzeggen en weer een advocaat inhuren kan ik financieel niet meer opbrengen. Weten jullie wat ik het beste kan doen?


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Geachte mevrouw van de Wouw,

 

Het is juist dat het LIBO slechts actie kan ondernemen op  basis van een uitspraak van de rechter. U heeft dan ook hulp van een advocaat nodig om nakoming van de gemaakte afspraken te vorderen. Onze aanpak is dat wij een enkele brief zenden waarbij de wederpartij in de gelegenheid wordt gesteld om alsnog vrijwillig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, waarna wij de zaak aan de rechter voorleggen. Gezien de gemaakte afspraken zal een toewijziging van uw vordering in de lijn der verwachting zijn. Nadat de wederpartij is veroordeeld, kunt u met behulp van de uitspraak beslag laten leggen op bijvoorbeeld zijn inkomen.

 

Ons beleid is dat het eerste half uur van de intake gratis is teneinde informatie uit te wisselen en te bezien of wij iets voor u kunnen betekenen, in welk geval wij nadere afspraken maken. Mogelijk komt u voor gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging) in aanmerking. Wij zullen dit voor u aanvragen.

 

Indien u nog nadere informatie wenst, aarzelt u dan niet om met ons in contact te treden.

 

Vertrouwende u hiermede naar bhoren te hebben geinformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

mr mr W.J.M. van Ophuizen,

Advocaat

 

Aspremont Advocaten

Koningin Beatrixplein 22

4033 GX Lienden

 

Tel 0344 - 650510, info@aspremontadvocaten.nl, www.aspremontadvocaten.nl