Terug

Omgangsregeling aanpassen ex wil meer dingen bespreken moet ik toch aan die eis voldoen?

Mevrouw Beek

Goedendag,

 

Mijn dochter van 12 wil de omgangsregeling aanpassen wegens school en mijn ex wil dit niet. Nu zouden wij naar de mediator gaan om dit te bespreken maar hij wil daar nog meer dingen bespreken die niks met de omgangsregeling te maken hebben. Ik heb hem gevraagd wat hij nog bespreken wil maar dat wil hij niet zeggen. Hij zegt dat zie je dan wel.

 

Ik heb de mediator gezegd dat ik een afspraak wil voor de omgangsregeling, omdat wij hier een afspraak voor maken zouden. En dat ik de andere dingen niet wil bespreken, voordat ik weet waar het over gaat. Omdat ik mij anders niet kan voorbereiden. Nu zegt de mediator dat een afspraak niet gemaakt kan worden als ik niet over de andere onderwerpen van mijn ex praten wil. En dat zij eerst van hem wil weten of hij ook positief ertegenover staat om alleen over de omgangsregeling te praten. Zo ja, dan maakt ze een afspraak. Zo nee, dan niet.

 

Ik voel me onder druk gezet. Door mediator en mijn ex. Ik doe alleen iets voor mijn dochter, omdat zij de omgangsregeling verandert wil hebben. Ze heeft hem dit al vaker gezegd. Wat moet ik hier nu mee.... Wat kan ik doen?


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Geachte mevrouw,

 

Een mediationtraject heeft pas kans van slagen als er bereidwilligheid van beide partijen. De mediator sluit met u een mediationovereenkomst en kan zo gewenst gefinancierde rechtsbijstand aanvragen. In de mediationovereenkomst staat vermeld het onderwerp/doel van de mediation en waarvoor u alsdan beiden de mediationovereenkomst voor ondertekent. 

 

Naar mijn oordeel kan uw ex u niet dwingen om over andere zaken te praten als u dat niet wilt. Gaat de mediation toch over andere zaken, dan kunt u de mediation stoppen. De mediator dient er echter voor te waken dat partijen bij het onderwerp/doel blijven. 

 

In voorkomend geval staat de gang naar de rechter open.

 

Een goede mediator is gevestigd in Maarssen, waarbij ik goede ervaringen heb.

Voor uw vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

 

Met vriendelijke groet, 

 

mr Tania Cooman