Terug

Verdienen advocaten veel en heb je ook vergoedingen voor bepaalde dingen?

Stella

Mijn vraag is: Verdienen advocaten veel en heb je ook vergoedingen voor bepaalde dingen?


1 Antwoord

Antwoord van Advocatenkantoor Woesthoff

Beste Stella,

 

Er is veel misverstand over de tarieven van advocaten, dus jouw vraag is begrijpelijk. Dat misverstand komt o.a. doordat mensen zich blindstaren op uurtarieven van honderden euro's.

 

Echter, als je de inkomsten van een advocaat relateert aan de opleiding (min. 7 jaar incl. 3 jaar 'stage), de permanente opleidingseisen (voortdurend bijscholen met dure cursussen), de aan te schaffen dure literatuur (constant actualiseren)', de voortdurende stress (elke dag wel één of meer deadlines), de grote aansprakelijkheidsrisico's, de emotionele druk (van cliënten, wederpartij, rechtelijke instanties, e.d.), enzovoorts, dan verdient een advocaat in Nederland niet veel. Zeker als je vergoedingen, zogenaamde toevoegingen, meerekent, dan worden veel advocaten financieel ondergewaardeerd.

 

Voor zo'n toevoeging kan men in aanmerking komen als het inkomen + vermogen beneden een bepaalde grens ligt. De advocaat bekijkt samen met de cliënt of dat het geval is. Als dat zo, is de cliënt goedkoop af. Sommigen denken dat de advocaat dan alsnog zijn uurtarief krijgt betaald door de overheid, maar dat is geenszins het geval.  Als een advocaat voor een toevoeging ofwel pro deo werkt, verdient hij/zij per uur minder dan bijvoorbeeld een stukadoor....!

 

Overigens vinden cliënten die niet tevreden zijn over de diensten van een advocaat of de uitslag van een procedure al snel dat de advocaat te veel verdient. Ook dat is een misverstand. Een goed en toegewijd advocaat  wil altijd topprestaties en maatwerk leveren (juridisch advies is geen broodje van de bakker). Het resultaat van procedures is echter van veel meer afhankelijk dan alleen de advocaat. Ook de cliënt, wederpartij, rechter, instanties e.d. bepalen mede zowel de hele rechtsgang (proces) als het succes (resultaat).

 

Niet voor niets haken steeds meer advocaten af omdat zij dit zware beroep niet volhouden. En dat is doodzonde voor de juridische expertise en dienstverlening in ons land. Het kersverse Netwerk Kleine Advocatenkantoren Nederland (NeKAN) ondersteunt advocaten daarom in hun beroepsuitoefening. Daardoor blijft kleinschalige rechtshulp in Nederland hopelijk toch gewaarborgd.

 

Mr. P.L.J. Woesthoff