Terug

Waarom moeten mannen veel betalen en hun kinderen weinig zien als de moeders tegenwerken?

Geachte,

 

Ik heb een vraag gesteld betreft omgangsregeling tussen mijn driejarige kind en ik en het antwoord was dat het afhangt van beschikbaarheid voor omgang gedurende de werkweek, de verstandhouding met de ex en ook de reisafstand tussen mijn woonplaats en de van mijn ex, maar het concreet niet vooraf kan worden voorspeld wat een rechter toewijst. Dat vind ik erg raar want dat kan makkelijk rechtsongelijkheid met zich mee brengen, de rechter (zouden moeten) hebben een systeem van dat eenieder veel omgang met zijn kinderen (kunnen) hebben en dat het standaard is, net zoals er standaard regelingen voor kinderalimentatie is! Waarom moeten mannen veel betalen en hun kinderen weinig zien als de moeders tegenwerken - dat vind ik echt heel frustrerend en ouderwets.

 

Graag hoor ik hoe men toch veel omgang krijgt als de moeder dat niet wilt.


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

 

Het is een misvatting dat er een standaardregeling zou zijn op basis waarvan een bedrag aan alimentatie wordt vastgesteld in uw optiek. Die regeling is er wel, maar houdt ook rekening met de omstandigheden van het geval.

 

Zo werkt het ook met de omgang. In beginsel is er van alles mogelijk, maar ook daar hangt het af van de verstandhouding, de afstand en de belasting van de minderjarige. Uiteraard speelt mee dat er bereidheid aan beide kanten om een ruime omgang te krijgen. Los van het recht op omgang zal altijd naar het belang van het kind worden gekeken en dat is natuurlijk een vaag begrip, maar waar het op neer komt is of een kind gebaat is bij een uitgebreide omgangsregeling wanneer er sprake is van veelvuldige conflifcten tussen de ouders om die reden. Ik ben het met u eens dat het dan frustrerend is voor de ouder die op basis daarvan minder of geen omgang krijgt. Iets wat in de praktijk altijd weer een lastig punt blijft.

 

Bij een onwillige ouder zijn er maatregelen mogelijk zoals een omgangsprocdure, eventueel in kort geding. Extreme vorderingen zijn mogelijk zoals dwangsommen en/ of gijzelingen, iets wat de laatste tijd mondjesmaat begint toe te nemen.  Vorige week woensdag is er uitspraak gedaan door de rechtbank in Leeuwarden waarin de moeder veroordeeld is omdat zij hardnekkig blijft weigeren haar medewerking te verlenen aan een omgangsregeling.

 

Ik houd het hier bij want er valt zoveel over te zeggen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

mr. J. Pieters, advocaat te Sneek