Terug

Wat kan ik doen als mijn ex de afspraken in het convenant niet nakomt?

Moeder

Beste advocaten,

 

In het convenant staat dat mijn ex partner drie dagen per week voor de opvang (BSO) van ons kind zorgt. Nu wil ons kind zijn ouder voorlopig niet zien en is er al enige tijd geen omgang met de ouder, deze legt zich er ook bij neer. Wel deelt de ouder mee dat  van hem niet verwacht kan worden de kosten van de opvang te blijven voldoen, terwijl hij de zorg over het kind niet meer heeft. En geeft aan het contract van de opvang te zullen stop zetten.

 

Mijn vraag;

- Kan mijn ex partner dit zomaar stopzetten?

- Wat zijn z'n plichten?

- Wat zijn mijn rechten hierin?

 

Groet,

 

Een moeder


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Geachte mevrouw,

 

Een alimentatieplicht, uitgesproken door de rechter, kan niet zomaar worden stopgezet. Hiervoor is de toestemming van de rechter nodig.

 

De verplichting om kinderopvang te betalen, kan worden gekwalificeerd als een alimentatieplicht.

 

U doet er verstandig aan om een advocaat naar het convenant te laten kijken. Indien hierin duidelijk een alimentatieplicht is opgenomen, en het convenant is ook door de rechter opgenomen in een beschikking, dan kunt u het LBIO verzoeken om de alimentatie op uw ex partner te verhalen.

 

Indien dit anders is, dan moeten er misschien aandere maatregelen worden genomen. Een ouder heeft in ieder geval altijd een onderhoudsplicht tegenover zijn kind.

 

Indien u hierover vragen hebt, kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen op 010 4654555.

 

Met vriendelijke groet,

 

mr. J. Mulder

 

Ouwendijk Advocaten Rotterdam