Terug

Wat kan ik doen bij het niet nakomen van afspraken convenant?

Janine

Hallo,

 

Ik heb een vraag;

Ik ben gescheiden en in het convenant hebben we toen afspraken gemaakt dat mijn ex de lening die ik op mijn naam had staan zou overnemen of inlossen. Tot op heden heeft hij dat niet gedaan ondanks vele pogingen van mijn kant. Nu is de situatie zo dat hij failliet is en ik problemen heb met de bank, omdat de bank zegt dat de lening op mijn naam staat. Ik heb de bank vertelt dat ik niet aansprakelijk ben voor de lening en dat het is opgenomen in het convenant en de rechter dat heeft goed gekeurd, maar de bank wil er niet aan. Omdat mijn ex ook gestopt is met betalen allimentatie en ik nu in de bijstand zit, weet ik niet meer wat ik doen moet.

 

Mijn vraag; wat moet ik nu doen? Of wat kan ik nog doen?


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Geachte mevrouw/meneer,

 

afspraken tussen echtelieden neergelegd in een convenant ook als deze deel uitmaakt van de uitspraak van de rechtbank (beschikking) heeft geen derden werking dat wil zeggen dat u op basis daarvan wel een vordering op uw ex echtgenoot heeft in het geval u op de lening afgelost omdat afgesproken was dat hij deze zou overnemen en aflossen. Echter de bank is daar niet aan gebonden, u bent namelijk hoofdelijk aansprakelijk. Het enige wat u kunt doen is een bedrag per maand trachten af te lossen dan wel een som ineens tegen finale kwijting (de stadsbank biedt in dat kader soms een uitkomst), mocht het om een heel groot bedrag gaan dan kunt u overwegen om wellicht een aanvraag WSNP schuldsanering voor natuurlijke personen bij de rechtbank in te dienen. Op de lange termijn kunt u wellicht het door u betaalde verhalen op uw extra echtgenoot indien hij weer buiten staat van faillissement verkeert, immers de uitspraak blijft van kracht.

Erop vertrouwend wie hiermee te hebben geïnformeerd, verblijf ik.,

 

mw. mr. U. Ugur