Terug

Wat kan ik verwachten van de omgangsregeling als ik mijn ex voor de rechter sleep?

Geachte,

Ik heb een vraag in verband met hoe veel omgang met mijn 3 jarige dochter ik kan verwachten als ik mijn ex voor de rechter sleep. Het lijkt heel moeilijk om een concreet antwoord hierop te krijgen als ik in een boek kijk, op internet zoek of de Raad van de kinderbescherming vraag. "Het hangt ervan af". "Wat zegt de moeder". Als de moeder niet tegen was zou het wat mij betreft iedere dag zijn, maar dat is natuurlijk niet heel reël, maar ik wil zo veel als mogelijk. Nu is mijn vraag daarom: wat zou een rechter willen "toekennen". Ik heb geen gezag, maar heb wel onze dochter erkend en we zijn nooit getrouwd geweest.

Bij voorbaat dank. 

 


2 Antwoorden

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Geachte heer, mevrouw,

 

U geeft zelf al grotendeels antwoord op uw vraag. Concreet kan niet vooraf worden voorspeld wat een rechter toewijst. In zijn algemeenheid heeft u recht op omgang met uw kind. Regelingen welke doorgaans toegewezen worden, houden in omgang gedurende twee weekenden per maand, en een middag per week, de helft van de vakanties en de helft van de aaneengesloten feestdagen (Kerstmis, Pasen, Pinksteren).  

 

Vriendelijke groet,

mr. P.A. Beekman  


Antwoord van Winnips & Schütz Advocaten

Ik kan hieraan toevoegen dat uw beschikbaarheid voor omgang gedurende de werkweek, de verstandhouding met uw ex en ook de reisafstand tussen uw woonplaats en die van uw ex een rol kunnen spelen. Als het kind naar de basisschool gaat worden de mogelijkheden hierdoor beperkt, maar ook dan kan omgang gedurende de week worden verzocht, bijvoorbeeld na schooltijd tot de volgende ochtend weer naar school. De kans is groot dat u als u een procedure start, wordt voorgesteld met uw ex naar een mediator te gaan om te trachten alsnog gezamenlijke afspraken te maken. De kans dat daarmee wordt ingestemd is vaak tijdens een procedure groter omdat tijdens een zitting de rechter en een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming hierop zullen aandringen. Lukt de mediation niet, dan kan de rechter altijd nog een uitspraak doen.

 

Met vriendelijke groet,

 

R.A. Schütz