Terug

Wat zijn de gevolgen voor de huurder van een getekende huurovereenkomst van een bedrijfspand, die door huurder is getekend en deze niet wil nakomen om reden van dwaling?

Wat zijn de gevolgen voor de huurder van een getekende huurovereenkomst van een bedrijfspand, die door huurder is getekend en deze niet wil nakomen om reden van dwaling en deze bij ondertekening overspannen was wegens een arbeidsconflict met zijn werkgever?


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Indien het beroep op dwaling uitsluitend is gebaseerd op de psychische toestand van de huurder zal een beroep op dwaling niet slagen. Bij dwaling gaat het om een verkeerde voorstelling van zaken die is veroorzaakt door een mededeling van de wederpartij of een verzwijging van de wederpartij.

Indien een beroep op dwaling zou slagen, kan de huurder de huurovereenkomst vernietigen en deze wordt dan geacht nooit te hebben bestaan. Indien het beroep op dwaling niet slaagt dient de huurovereenkomst te worden nagekomen.

De rechter zal moeten beoordelen of sprake is van dwaling, tenzij partijen er zelf buiten rechte uitkomen.

Of sprake is van dwaling is uiteraard afhankelijk van de feiten en omstandigheden met betrekking tot de tot standkoming van de overeenkomst. Het is mogelijk dat de huurder een beroep doet op andere wilsgebreken zoals bijvoorbeeld misbruik van omstandigheden.