Terug

Wat zijn de mogelijkheden om de alimentatie aan te vechten als de ontvangen blijkt zelf te verdienen?

Een vriendin van mij is verplicht alimentatie te betalen waarvan de hoogte is vastgesteld ten tijde dat hij geen werk had en alleen woonde. Op dit moment is het voor de vrouw duidelijk dat hij weer werkt en ook waar en zelfs samenwoont. Dit alles ontkent hij en weigert daarover informatie aan te leveren. Wat zijn de mogelijkheden om de alimentatie aan te vechten en daarvoor steekhoudend bewijs boven water te krijgen. Kan je bijvoorbeeld bij de belastingdienst IB opvragen van de man en kan vastgesteld worden dat hij samenwoont en wat van haar het inkomen is?


1 Antwoord

Antwoord van Advocatenkantoor Logemann

Uw vraag is helder. Er is naar uw mening sprake van gewijzigde omstandigheden doordat de ex-partner inmiddels werkt en samenwoont. Hij ontkent dit echter zodat u bij een verzoek tot wijziging van de alimentatie met een bewijsprobleem zit. Hiervoor zijn er wel mogelijkheden al is dat een beetje lastig omdat zo uiteen te zetten. Een simpele mogelijkheid is bijvoorbeeld het opvragen van de GBA gegevens van de gemeente waaruit kan blijken dat er twee mensen op het woonadres staan ingeschreven. Dit kunt u niet zelf doen maar uw advocaat wel. Om uw vraag goed te kunnen beantwoorden zou ik wat meer gegevens moeten hebben. Mocht u daar belangstelling voor hebben kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Paul Logemann

Advocaat