Terug

Wat zijn mijn rechten bij relatiebeeindiging zonder contract?

Ik ben 6 1/2 jaar samenwonend zonder enige vorm van contract (aangezien mijn partner dit weigerde) en heb een kind waarover wij beiden het gezag hebben.

Ik overweeg bij mijn partner weg te gaan. Wat zijn mijn rechten? Bestaat er een minimum aan alimentatie dat hij voor ons kind zou moeten betalen?


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

 

Uit uw vraagstelling leid ik af dat u ervanuit gaat dat uw kind bij u het hoofdverblijf zal hebben. Als het gaat om kinderalimentatie, u hebt daar recht op, maar de hoogte zal afhangen van de financiele omstandigheden van het geval. Er bestaat een ingewikkeld systeem op grond waarvan de hoogte van de alimentatie wordt berekend. Er bestaat geen minimum behalve dan de mogelijkheid dat iemand bij gebrek aan financiele ruimte niet in staat is om alimentatie te kunnen betalen. Dit is vaak uiterst zuur omdat degene waar het kind zijn hoofdverblijf heeft vaak opdraait voor diens kosten.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

mr. J. Pieters, advocaat te Sneek