Terug

Welke afspraken kunnen worden gemaakt over het bewonen van eigen huis tijdens scheiding?

Ik ben in een echtscheidingsprocedure belandt. Nu hebben mijn vrouw en ik al besproken dat ik het huis op mijn naam laat zetten zodat ik in dit huis kan blijven wonen. Uiteraard wordt er een zogenaamde afkoopregeling toegepast.

Mijn vrouw staat ingeschreven voor een huurwoning. Tot de tijd dat zij een woning krijgt toegewezen hebben we besloten dat zij met onze dochter in ons huis kan verblijven. Ik zal dan gedurende deze tijd op kamers gaan wonen. Nu hoor ik van alle kanten dat dit een slecht besluit is. Zodra ik het huis uit ben zal het zeer moeilijk worden om terug te komen. Ik wilde deze regeling toepassen zodat de rust wederkeerd ook gelet op het feit dat mijn dochter dan bij haar moeder kan verblijven. Mijn vraag is dan ook, als ik gedurende bovenomschreven tijd de woning verlaat is het dan werkelijk moeilijk om weer in mijn woning te komen. Kunnen hier schriftelijke afspraken van gemaakt worden.

Bij voorbaat dank. 


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Geachte heer,

U kunt dit zo prima onderling regelen. Indien dat tijdelijk voortgezet gebruiksrecht zorgvuldig wordt vastgelegd in het echtscheidingsconvenant, dan kan dat vervolgens simpel worden bekrachtigd in de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank. Daarmee zou u later direct praktisch uw recht kunnen uitoefenen en zonodig laten afdwingen (met hulp van deurwaarder en desnoods ook Politie) indien zij onverhoopt haar verplichtingen jegens u niet zou nakomen. Het zou een kort geding daarover schelen.

Vriendelijke groet,  

Moolenaar Advocatenkantoor