Terug

Welke weg moet ik bewandelen voor een verzoekschrift tot beeindiging alimentatieverplichting?

L.C.Free

Geachte lezer,

Na ruim 22 jaar alimentatie te hebben betaald, zou ik graag willen weten welke weg ik moet bewandelen om een verzoekschrift in te kunnen dienen tot beeindiging van de alimentatieverplichting.

Ik zelf was in de veronderstelling dat de maximale tijdsduur 15 jaar was en het automatisch zou stoppen maar dat blijkt dus van niet.

Mijn vragen zijn: wat zijn de kosten van zo'n procedure en hoe lang gaat deze procedure duren, moet ik ook nog speciale papieren zoals betalingen tonen en heb ik nog uittreksels van het bevolkingsregister nodig en moet men verschijnen voor de rechtbank?

Mijn ex vrouw heeft namelijk een aanvraag ingediend bij de gemeente om een bijdrage ingevolge de Wet werk en bijstand (WWB).

En nu wil de gemeente deze bijstand op mij verhalen, terwijl ik ruimschoots aan mijn verplichting heb voldaan.

Voor alle duidelijkheid is mijn ex vrouw niet meer in staat om nog iets te doen en is gehuisvest in een zorg inrichting, de belangen worden door de dochter zo veel mogelijk gedaan maar heeft geen volledige volmacht.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.


1 Antwoord

Antwoord van Van den Eshoff Advocatuur

Beste heer Free,

 

Er bestaat weldegelijk een mogelijkheid om de alimentatieverplichting te stoppen. Naar alle waarschijnlijkheid is in uw geval de Wet Limitering Alimentatieverplichtingen van toepassing. In specigfieke gevallen kan op grond van die wet na 15 jaar de alimentatieverplichting worden gestopt. Daarvoor is het wel nodig een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen. Of het verzoek wordt toegewezen is helemaal afhankelijk van de specifieke omstandigheden van uw geval. Ik ga er hierbij vanuit dat de verplichting werd vastgesteld vóór 1 juli 1994. Meer in het bijzonder is de vrag van belang of uw ex-echtgenote een inkomstenterugval ondergaat die van betekenis is. Daarnaast zijn nog een aantal andere factoren, ook aan uw zijde, van belang. Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen. Ik kan u dan ook informeren omtrent de kosten van een eventuele procedure.

 

Van den Eshoff Cuijpers Advocaten

T: 0475-30 00 60